کارگران با امضای قراردادهای سفید بسیاری از مزایا را دریافت نمی‌کنند کارگران با امضای قراردادهای سفید بسیاری از مزایا را دریافت نمی‌کنند
امنیت شغلی از مهم ترین دغدغه کارگران است. از سال 1374 به این طرف قراردادهای موقت رواج پیدا کرد و متاسفانه حدود 96درصد از کارگران با نداشتن امنیت شغلی و قرارداد، دست و پنجه نرم می کنند...

 کارگران با امضای قراردادهای سفید بسیاری از مزایا را دریافت نمی‌کنند فتح الله بیات(رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی):
امنیت شغلی از مهم ترین دغدغه کارگران است. از سال 1374 به این طرف قراردادهای موقت رواج پیدا کرد و متاسفانه حدود 96درصد از کارگران با نداشتن امنیت شغلی و قرارداد، دست و پنجه نرم می کنند. اماقراردادهای سفید امضاء از قرارداد موقت هم بدتر است؛ در قرارداد موقت ممکن است سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله قرارداد کار بسته شود ولی در قرارداد سفید امضاء شروع کار و پایان کار در آن مشخص نیست،کارگر بدون این که آیتمی در قرارداد را خود پر کند فقط امضاء می کند. برخی از کارفرمایان با گرفتن قراردادهای سفید امضاء از کارگران، این امکان را به خود می دهند علاوه بر بیمه نکردن آن‌ها هر زمان که خواستند قرارداد را به نفع خود تکمیل و آنان را اخراج کنند. کارگران با امضای قرارداد های سفید از سنوات کاری برخوردار نمی شوند. کارفرما در ابتدای کار با گرفتن چک و سفته به او تفهیم می کند که در صورتی کارگر احقاق حقی کند چک یا سفته او را اجرا می گذارد. ما هر چه جلوتر می رویم اراده‌ای بر این نیست که قراردادهای موقت، قرارداد سفید امضاء و سوء استفاده از کارگر برچیده شود. وزارت کار وظیفه‌اش نظارت بر این امور است ولی فقط در حد شعار، موضوعاتی مطرح می کنند و تمام. خواسته ما ساماندهی به این امر مهم است./دسترنج نیوز

تعداد بازدید: 100

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad