مدارک مورد نیاز جهت عضویت  اینترنتی خانه کارگر :

1-  بارگذاری تصویر صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی اجباری
2-  بارگذاری تصویر کارت ملی
3- بارگذاری تصویر عکس پرسنلی 4*3
 
4- پرداخت  اینترنتی حق عضویت

نکته:
 عضو بایستی بیمه شده اصلی و اجباری سازمان تامین اجتماعی باشد.
 

همچنین افراد با دفترچه بیمه های ذیل امکان عضویت اینترنتی را دارا می باشند :

1-بیمه شدگان اجباری ، رانندگان و کارگران ساختمانی که از طریق سازمان تامین اجتماعی بیمه شده اند .

2-بیمه شدگان صندوقهای خاص نظیر شرکت نفت ، اداره برق ، شهرداری ، بانکها ، صدا و سیما و نظایر آن .

توجه:

سایر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نظیر زنان خانه دار ، نویسندگان و هنرمندان ، اختیاری ، حرف و مشاغل آزاد ، بسیجیان ، قالیبافان ، بیمه سلامت ایرانیان ، بیمه سازمان خدمات درمانی و نیروهای مسلح  امکان عضویت و تمدید ندارند و تنها می توانند با ثبت نام هواداری از خدمات خانه کارگر بهره مند شوند.


برای دریافت راهنمای عضویت اینترنتی
  از لینک زیر اقدام نمایید

ریافت راهنما)

 نکته: توجه داشته باشید پس از تکمیل ثبت نام اینترنتی و تایید مدارک توسط مسئول مربوطه کارت عضویت برای شما به آدرس اعلامی در سامانه پست خواهد شد.

 

 مدارک مورد نیاز جهت هواداری اینترنتی خانه کارگر :


1-بارگذاری تصویر کارت ملی
2- بارگذاری تصویر عکس پرسنلی 4*3
 
3-پرداخت حق
  هواداری یکساله
 

همچنین افراد فاقد دفترچه بیمه یا دفترچه بیمه های ذیل نیز امکان هواداری را دارا می باشند :

سایر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نظیر زنان خانه دار ، نویسندگان و هنرمندان ، اختیاری ، حرف و مشاغل آزاد ، بسیجیان ، قالیبافان ، بیمه سلامت ایرانیان ، بیمه سازمان خدمات درمانی و نیروهای مسلح امکان هواداری و تمدید دارند

برای دریافت راهنمای هواداری اینترنتی  از لینک زیر اقدام نمایید

ریافت راهنما)

 نکته: توجه داشته باشید پس از تکمیل ثبت نام اینترنتی و تایید مدارک توسط مسئول مربوطه کارت هواداری برای شما به آدرس اعلامی در سامانه پست خواهد شد.

 

 

 

تعداد بازدید: 392538

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad