آخرین اخبار

با ظهور قراردادهای موقت، برده داری را جایگزین کارگری نمودند
منابع تامین اجتماعی فقط حق کارگران و بازنشستگان است
آقای سخنگوی دولت ، نظرتان را در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان گفتید! پس انتظار سکوت نداشته باشید
میزان حق مسکن کارگران با بدعت دولت تغییر کرد
آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad