دولتی که اجازه می‌دهد تعرفه پزشکان 46 درصد افزایش یابد، چطور راضی به افزایش 35 درصدی دستمزد شده است؟! دولتی که اجازه می‌دهد تعرفه پزشکان 46 درصد افزایش یابد، چطور راضی به افزایش 35 درصدی دستمزد شده است؟!
جامعه کارگری تورم را با نمودارها احساس نمی‌کند بلکه با قیمت‌های سوپرمارکت‌ها و میوه فروشی‌ها و اغذیه فروشی‌ها درک می‌کند. دولتی که اجازه می‌دهد تعرفه پزشکان 46 درصد افزایش یابد، چطور راضی به افزایش 35 درصدی آنهم فقط در مزد پایه شده است؟...

 دولتی که اجازه می‌دهد تعرفه پزشکان 46 درصد افزایش یابد، چطور راضی به افزایش 35 درصدی دستمزد شده است؟! علی خدایی(نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور): جامعه کارگری تورم را با نمودارها احساس نمی‌کند بلکه با قیمت‌های سوپرمارکت‌ها و میوه فروشی‌ها و اغذیه فروشی‌ها درک می‌کند. دولتی که اجازه می‌دهد تعرفه پزشکان 46 درصد افزایش یابد، چطور راضی به افزایش 35 درصدی آنهم فقط در مزد پایه شده است؟ همین دولت وقتی به کارگران می‌رسد، زمین و زمان را به هم می‌دوزد تا بتواند نشان دهد یک درصد افزایش مزد چه نقشی در تورم دارد. مگر وقتی دولت می‌خواهد به افزایش نرخ ارز چراغ سبز نشان دهد، این میزان نفر_ساعت وقت و انرژی می‌گذارد تا شرایط افزایش نرخ مشخص شود؟ دولت درحالی که توان مهار تورم را ندارد، سنگ دستمزد را بسته و سگ تورم را رها کرده و اجازه داده در شرایطی که دستمزد زیر نرخ تورم فریز شده، تورم سفره کارگران را ببلعد. در این میان تمام همّ و غمّ دولت برای کنترل تورم روی فریزسازی نرخ دستمزد متمرکز می‌شود./ایلنا

تعداد بازدید: 139

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad