مقدمه: به منظور شناسایی و سازماندهی اعضاء فعال در ارائه خدمات هدفمند به ایشان،تشویق و ترغیب اعضاء به فعالیت های تشکیلاتی و دستیابی به هدایت و رهبری جمعی که از آرمانهای تشکیلات می باشد،کانون اعضای فعال خانه کارگر تشکیل شد.

تعریف: کانون اعضای فعال کانونیست که مطابق ماده اساسنامه تحت نظر واحد امور اعضاء و آموزش تشکیل شود.

 خدمات و امکانات تعریف شده برای اعضای فعال:

به فراخور تعداد اعضای کانون ، تشکیلات تا سقف سی درصد امکانات و خدمات خود را در اختیار اعضای فعال قرار می دهد:

الف) تسهیلات مربوطه به عضو نقره ای :  ثبت نام همزمان در دو کلاس برای عضو و خانواده درجه اول  دوره های رایگان کوتاه مدت یکسال(10ترم) - یک بار استفاده خارج از نوبت از استراحتگاههای خانه کارگر - اعطاء کارت نقره ای - اردوی دسته جمعی  اعضاء فعال  هر ساله یکبار

ب) تسهیلات مربوط به عضو طلایی :  علاوه بر تسهیلات بند الف ، ثبت نام همزمان در دوکلاس رایگان کوتاه مدت برای خود و خانواده در دو سال (20ترم) - اعطاء کارت طلائی -استفاده ار استراحتگاه رایگان در ایام پیک به ازاء هر 500 امتیاز- تمدید رایگان کارت عضویت  

تعداد بازدید: 8925

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad