مدارک مورد نیاز جهت عضویت خانه کارگر :

1- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی اجباری
2- تصویر کارت ملی
3-تصویر عکس پرسنلی 4*3 
4- پرداخت حق عضویت


نکته: 
عضو بایستی بیمه شده اصلی و اجباری سازمان تامین اجتماعی باشد. 

همچنین افراد با دفترچه بیمه های ذیل امکان عضویت را دارا می باشند :

1-بیمه شدگان اجباری ، رانندگان و کارگران ساختمانی که از طریق سازمان تامین اجتماعی بیمه شده اند .

2-بیمه شدگان صندوقهای خاص نظیر شرکت نفت ، اداره برق ، شهرداری ، بانکها ، صدا و سیما و نظایر آن .

توجه:

سایر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نظیر زنان خانه دار ، نویسندگان و هنرمندان ، اختیاری ، حرف و مشاغل آزاد ، بسیجیان ، قالیبافان ، بیمه سلامت ایرانیان ، بیمه سازمان خدمات درمانی و نیروهای مسلح امکان عضویت و تمدید ندارند  

مدارک مورد نیاز جهت هواداری خانه کارگر :


1- تصویر کارت ملی
2-تصویر عکس پرسنلی 4*3 
3- پرداخت حق  هواداری یکساله

 

همچنین افراد فاقد دفترچه بیمه یا دفترچه بیمه های ذیل نیز امکان هواداری را دارا می باشند :

سایر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نظیر زنان خانه دار ، نویسندگان و هنرمندان ، اختیاری ، حرف و مشاغل آزاد ، بسیجیان ، قالیبافان ، بیمه سلامت ایرانیان ، بیمه سازمان خدمات درمانی و نیروهای مسلح امکان هواداری و تمدید دارند 

 

تعداد بازدید: 142109

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad