اسلاید1
اسلاید2
اسلاید3
اسلاید4
شرایط عضویت در کانون اعضای فعال
 شرایط عضویت در کانون

نحوه عضویت : هر کدام از اعضای تشکیلات که چارچوب قوانین و مقررات کانون را بپذیرند، می توانند به عضویت کانون درآیند. متقاضیان مذکور با تکمیل فرم ثبت نام موجود در وب گاه اینترنتی کانون درخواست عضویت داده و پس از تایید نهایی به عضویت در می آیند .

مراتب عضویت : عضویت در کانون دارای دو مرتبه عضویت نقره ای و طلایی می باشد. بدین ترتیب که اعضاء با کسب حداقل 200 امتیاز به عضویت نقره ای و حداقل 500 امتیاز به عضویت طلایی نایل خواهند شد و متناسب با آن از سطوح خدمات و امکانات مختلف بهره مند خواهند شد. تا زمان دستیابی متقاضی به امتیاز 200، هوادار کانون تلقی می شود.

معیارهای امتیازدهی :

ردیف

موضوع فعالیت

میزان امتیاز

توضیحات

1

 

معرفی عضو جدید به تشکیلات با ارائه پرونده کامل عضویت به اموراعضاء

 

هر عضو دو امتیاز

صرف به عضویت در آوردن کافی نمی باشد و عضو فعال می بایست نقش رابطه تشکیلاتی را با افراد معرفی شده ایفا کند

2

 

معرفی عضو تمدیدی به تشکیلات با ارائه کارت عضویت و مدارک لازم تمدید به امور اعضاء

 

هر عضو 5/. نیم امتیاز

صرف به عضویت در آوردن کافی نمی باشد و عضو فعال می بایست نقش رابطه تشکیلاتی را با افراد معرفی شده ایفا کند

3

 

 

شرکت در مراسم و برنامه های تشکیلاتی

 

5/2

11/2

25/4

29/8

 

 کنگره امتیاز 10 هر کدام

سایر مجامع و گردهمایی های اعلامی هر کدام 5 امتیاز. مبدا حرکت برنامه ها خانه کارگر بوده و 15 دقیقه پس از اتمام هر مراسم  حضور افراد ثبت می شود

4

توجیه و همراه نمودن اعضاء یا سایر افراد در مراسم و برنامه ها،مجامع و ستادهای تشکیلاتی

هر عضو توجیه شده 5 امتیاز ، هر فرد غیر عضو 3 امتیاز

 

 

نحوه اعلام امتیازات : از طریق صفحه کاربری اعضاء ، پیامک و جلسات ماهانه میزان امتیازات افراد به ایشان اعلام می گردد.
آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفنهای مرکزتماس : 66487544 - 66487548 - 66464525 -  66413388
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440