اسلاید1
اسلاید2
اسلاید3
اسلاید4
آیین نامه کانون اعضای فعال

 آیین نامه کانون اعضای فعال خانه کارگر

مقدمه: به منظور شناسایی و سازماندهی اعضاء فعال در ارائه خدمات هدفمند به ایشان،تشویق و ترغیب اعضاء به فعالیت های تشکیلاتی و دستیابی به هدایت و رهبری جمعی که از آرمانهای تشکیلات می باشد،کانون اعضای فعال خانه کارگر تشکیل شود.

تعریف: کانون اعضای فعال کانونیست که مطابق ماده اساسنامه تحت نظر واحد امور اعضاء و آموزش تشکیل شود.

 خدمات و امکانات تعریف شده برای اعضای فعال:

به فراخور تعداد اعضای کانون ، تشکیلات تا سقف سی درصد امکانات و خدمات خود را در اختیار اعضای فعال قرار می دهد:

الف) تسهیلات مربوط به عضو برنزی : به ازای هر عضو معرفی شده به ترتیب مبالغ ده هزار ، بیست هزار و سی هزار ریال به ازای عضو یکساله ، سه ساله و یا پنج ساله بصورت نقدی یا در قالب خدمات رایگان در بازه های زمانی سه ماهه ارائه میشود. در دو دوره کلاس و یک نوبت پیک ، تمدید رایگان 5 ساله .

ب) تسهیلات مربوطه به عضو نقره ای : علاوه بر تسهیلات بند الف، ثبت نام همزمان در دو کلاس برای عضو و خانواده درجه اول در پنج دوره های رایگان کوتاه مدت و یک بار استفاده خارج از نوبت از استراحتگاههای خانه کارگر در فصل تابستان یک بار رایگان در غیر پیک (بدون حضور درقرعه کشی) یک نوبت تمدید عضویت رایگان .

ج) تسهیلات مربوط به عضو طلایی : علاوه بر تسهیلات بند ب ، ثبت نام همزمان در دو کلاس همزمان ( به ازای هر 200 امتیاز) برای عضو و خانواده درجه اول در دوره های رایگان کوتاه مدت و یکبار استفاده رایگان از استراحتگاهای خانه کارگر در ایام پیک ( نوروز یا تابستان ) خارج از نوبت و یکبار استفاده رایگان در ایام غیرپیک . و یک نوبت تمدید عضویت رایگان.(به ازای هر 500 امتیاز).


آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفنهای مرکزتماس : 66487544 - 66487548 - 66464525 -  66413388
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440